۱۳۸۷ آبان ۳, جمعه

سارا سارا سارانام مذهبی تو اوراد پرستشی نهانی را در من به زمزمه می‌آورد

باور کنید اگه شاعرش اینو نگفته بود من حاضر بودم بگم؛ فقط به خاطر ساراهیچ نظری موجود نیست: