۱۳۸۷ مهر ۲۶, جمعه

مای پروردگارا!این که اینسان به خود غره گشته ام نه از آن است که گردم را تملق‌گویان بی شمار گرفته اند، بل از آنروست که من اینان را گرد خود فراخوانده ام.

۱ نظر:

قُلا گفت...

می تونه به شب ادرای هم مربوط باشه ولی بیشتر دقت کن!